Címlap


Jefte Áttörés

Evangelista Szolgálat - Szabó Csaba

JEFTE ÁTTÖRÉS ALKALMAK! 
Nézd események-naptár

Köszöntök mindenkit!
Szeretném röviden bemutatni a szolgálatot.
A szolgálat neve JEFTE ÁTTÖRÉS evangélista szolgálat.
Az elhívás lényege az evangélium őrzése és tiszta szent bemutatása. FILIPPI 1.17


Youtube link:  https://youtu.be/iWVE0LMe-Tk  


Youtube link:   https://youtu.be/fLtnE1GRsVk  

Fontosnak találjuk az evangélium eredeti átadását aminek mértéke a krisztusi jellem által mutatkozik meg és lesz igazából hatékony!
Ragaszkodunk a teljes evangéliumi leírásokhoz egyben a karizmák működéséhez és meg nyilvánulásához! I.KORINTUS 12.7-11
Hiszünk a Szent Szellem munkájában és a Jézus nevében levő erőben!
Hirdetjük a megtérést a bűnöknek bocsánatát az örök életet.
A Jézus Krisztusban való vízkeresztséget.
A Szent Szellemmel való betöltekezést aminek egyik erőteljes megnyilvánulása a nyelveken szólás ajándéka. APCSEL2.38

Mi a JEFTE szó név jelentése?
Izrael bírája volt. Megszabadította Izraelt.
Bírák könyve 11. rész és a 12.rész 1-10.
Még a Zsidó levél 11 rész 32, a hit hősének említi.
A nevének jelentése: ISTEN KINYITJA, ÁTTÖRÉS.



Az Úr kedves igaz szeretete, irgalma, kegyelme legyen veletek!

Sok szeretettel Szabó Csaba evangélista

Szabó Csaba Facebook: 
https://www.facebook.com/csaba.szabo.31924792

Alternatív honlap: 
https://keresztenyweb.hu/index.php/evangelizacio/5-jefte-attores-evangelista-szolgalat   




Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek fel; és ha valami halálost isznak, nem árt meg nekik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Márk 16



Honlap karbantartó:  https://keresztenyweb.hu  

Pin It